Language

Κανονισμοί ΕΜ

      1. Περιγραφή του Enduro Mountainbike

H ποδηλασία Enduro Mountainbike είναι σχεδιασμένη να αποτελεί την απόλυτη δοκιμασία για έναν ποδηλάτη mountainbike, με την προσήλωση ώστε κάθε διοργάνωση να δημιουργεί μια θαυμάσια ατμόσφαιρα, κοινωνία, διαγωνισμό και περιπέτεια για τον διαγωνιζόμενο, συμπεριλαμβάνοντας τις καλύτερες συνθήκες μονοπατιών το οποία είναι διαθέσιμα στην περιοχή του αγώνα.

Η πλατφόρμα του αγώνα περιγράφει το format το οποίο επιτρέπει στους αναβάτες να συναγωνιστούv μεταξύ τους σε PS (Ειδικές Διαδρομές) οι οποίες είναι σχεδιασμένες να δοκιμάσουν τo τεχνικό επίπεδο του αναβάτη και την φυσική του ικανότητα.

     2. Συμμετοχή στον αγώνα – Εκχώρηση πινακίδων ποδηλατών

• Οι πρώτοι 80 αριθμοί ποδηλάτου δίνονται σε ποδηλάτες οι οποίοι θα ονομάζονται “PRO”. Οι ακόλουθοι αριθμοί καθορίζονται με την χρονολογική σειρά με την οποία οι συμμετέχοντες δήλωσαν συμμετοχή, δεδομένης της διαθεσιμότητας. Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε αλλαγή στη σειρά των αριθμών του αγώνα με τη διακριτική τους ευχέρεια. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων μπορεί να είναι μέχρι 200.

Οι διαγωνιζόμενοι που λέγονται “PRO” είναι εκείνοι οι οποίοι ανήκουν στη λίστα του αγώνα η οποία διαμορφώθηκε απο τους διοργανωτές πρίν τον αγώνα. Η διοργάνωση διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αναθέσει κατ’ ανώτατο όριο 5 “PRO” πινακίδες ποδηλάτου ανά αγώνα στους αθλητές που προσκαλεί η ίδια.

     3. Κατηγορίες

Juniors – 13 με 18Μόνο για τα Mini Enduro

Juniors – 15 με 18 –  Με βάση την ηλικία αναβάτη στις 31 Δεκεμβρίου του έτους ανταγωνισμού. (Απαραίτητη η παρουσία και υπογραφή  κηδεμόνα σε ειδική υπεύθυνη δήλωση)

Άνδρες – Όλοι οι χρόνοι των Ανδρών θα τοποθετηθούν στη ίδια λίστα.

Γυναίκες – Όλοι οι χρόνοι των Γυναικών θα τοποθετηθούν στη ίδια λίστα.

Hardtails – Όλοι οι αθλητές με hardtail (ποδήλατο χωρίς πίσω ανάρτηση) θα τοποθετηθούν στη ίδια λίστα

Veteran+40 Όλοι οι χρόνοι των Veteran θα τοποθετηθούν στη ίδια λίστα.

E-Bikes – Tα e bikes πρέπει να φέρουν ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης Pedelec,κινητήρα έως 250W,κόφτη ταχύτητας στα 25 km/h και φυσικά να μην φέρουν χειρόγκαζο,όπως ακριβώς θεσπίζουν οι Ευρωπαικοί νόμοι περί ηλεκτρικού ποδηλάτου. Σε αντίθετη περίπτωση η συμμετοχή θα θεωρείται άκυρη. Όλοι οι χρόνοι των E-Bikes θα τοποθετηθούν στη ίδια λίστα.

     4. Η διαδρομές

Δομή

Όλες οι SP (Ειδικές Διαδρομές) πρέπει να ακολουθούν μία κατα κανόνα καθοδική πορεία με έμφαση στη δοκιμασία των τεχνικών ικανοτήτων των αναβατών. Ειδικές εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν για τις φάσεις πρόλογου (prologue stages).

Οι αγώνες Enduro MTB αποσκοπούν στην καλύτερη δυνατή χρήση των μονοπατιών και του εδάφους. Η εμπειρία και η ευχαρίστηση που θα αποκομίζει ο αναβάτης θα είναι το κυριο μέλημα του διοργανωτή. Για να επιτευχθεί η διέλευση απο τα καλύτερα μονοπάτια, ενδέχεται να περιλαμβάνονται μερικές αναβάσεις εντός των Ειδικών Διαδρομών.

Συνδετικές Διαδρομές

Η σύνθεση κάθε Συνδετικής Διαδρομής είναι στη διακριτική ευχέρεια του διοργανωτή. Μηχανική υποβοήθηση (λιφτ, βοήθεια φορτηγών), με πετάλι (ποδηλατώντας), ή ένας συνδυασμός και των δύο είναι αποδεκτό.

Ειδικές Διαδρομές

Η Γενική Κατάταξη (GC) του κάθε αγώνα θα πρέπει να υπολογίζεται με την πρόσθεση όλων των Special Stage μαζί.
Η έναρξη και ο τερματισμό κάθε ειδικής διαδρομής θα αναγράφονται ευκρινώς στο χάρτη που παρέχεται από τον διοργανωτή. Σημάδια σαφώς σηματοδοτημένα στην έναρξη και τον τερματισμό κάθε ειδικής διαδρομής θα είναι στη θέση τους 24 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα.
Η κάθε Special Stage θα σχεδιαστεί για να δοκιμάσει τεχνικές και φυσικές ικανότητες του αναβάτη.
Δεν υπάρχει ελάχιστη ή μέγιστη διάρκεια ειδικής διαδρομής.

4.1: Κατευθύνσεις και Σήμανση

Ένας χάρτης πρέπει να παραχθεί απο τον διοργανωτή και να βρίσκεται στις εγγραφές και στη γραμματεία του αγώνα. Ο χάρτης αυτός μπορεί ακόμη να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του αγώνα. Οι αναβάτες καλούνται να μελετήσουν το χάρτη και να κατανοήσουν τη διαδρομή του αγώνα πριν από την εκκίνηση για τον αγώνα.

Σήμανση διαδρομών
Ταινία

Ταινία σήμανσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον ορισμό της διαδρομής. Όπου δύο κομμάτια ταινίας  έχουν τοποθετηθεί και στις δυο πλευρές της διαδρομής, οι αναβάτες πρέπει να περάσουν ανάμεσα τους. Στις περιοχές αυτές, αν τις προσπεράσουν, τις διασχίζουν ή διέλθουν απο την ταινία φυσικά στη λάθος πλευρά θα πρέπει να θεωρηθεί κόψιμο πορείας. Βλέπε άρθρο 5.5

Πόρτες

Πόρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σημαδέψουν ξεκάθαρα τομείς του αγώνα όπου ο αναβάτης πρέπει να περάσει ανάμεσα τους. Η ταυτότητα επίσημων πορτών θα εξηγηθεί απο τον διοργανωτή. Παραλείποντας μία πόρτα θα θεωρηθεί κόψιμο πορείας Βλέπε άρθρο 5.5

[example of what a taping may look like]
[παράδειγμα ταινίας σήμανσης]
[example of what a gate may look like]
[παράδειγμα πόρτας]

4.2: Ασφάλεια

Πρώτες Βοήθειες + Εκκένωση

Ένα πλάνο με την θέση των διασωστών και την βάση των πρώτων Βοηθειών θα είναι διαθέσιμο στη Expo Area.

Το ιατρικό προσωπικό πρέπει να είναι κατάλληλα εξειδικευμένο στα πρότυπα που απαιτούνται για την περιοχή της διοργάνωσης.

Ο διοργανωτής πρέπει να προμηθεύσει τον κάθε αγωνιζόμενο με τα στοιχεία επικοινωνίας πρώτων βοηθειών τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατα την διάρκεια του αγώνα.

4.3: Ειδικές Διαδρομές

• Οι διαγωνιζόμενοι αναχωρούν σε διαστήματα περίπου 15-20-30 ή 60 δευτερόλεπτα. Τα χρονικά διαστήματα θα καθορίζεται από τη διοργάνωση και θα ανακοινώνεται πριν από την έναρξη του αγώνα. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν από το σημείο εκκίνησης των ειδικών διαδρομών κατά το χρόνο που αναγράφεται στο χρονοδιάγραμμα που τους δόθηκε από τους διοργανωτές.

• Εάν ένας αγωνιζόμενος πραγματοποιήσει τη μεταφορά του (όχι την χρονομετρημένη) μιάς ειδικής διαδρομής πριν από το χρονοδιάγραμμα, θα πρέπει να περιμένει πίσω από τη γραμμή εκκίνησης μέχρι να έλθει ο χρόνος που αναγράφεται στο χρονοδιάγραμμα.

• Οι διαγωνιζόμενοι που περιμένουν την αναχώρηση τους, θα έχουν τον χρόνο αυτόν της αναμονής προστιθέμενο στον συνολικό χρόνο του αγώνα.
• Από την άλλη, οι διαγωνιζόμενοι οι οποίοι έρχονται αργοπορημένοι με βάση το χρονοδιάγραμμα θα μπορούν να αναχωρούν αμέσως για την Ειδική Διαδρομή χρησιμοποιώντας μία ειδική  “γραμμή” εκκίνησης με την έγκριση του χρονομέτρη, ενώ ο χρόνος της ειδικής θα μετράει απο την “θεωρητική” ώρα που αναγράφεται στο χρονοδιάγραμμα.

• Οι Ειδικές Διαδρομές πρέπει υποχρεωτικά να είναι κλειστές για την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών καθόλη την διάρκεια της διοργάνωσης.
• Στη αφετηρία των Ειδικών Διαδρομών μία λωρίδα πρέπει να διαμορφωθεί για την αποφυγή συνωστισμού καθώς η είσοδο πρέπει να γίνεται συγκεκριμένα απο ένα σημείο.

• Για να θεωρηθεί έγκυρος ένας αγώνας πρέπει οπωσδήποτε το 50% τουλάχιστον των Ειδικών Διαδρομών να είναι έγκυρες και να έχουν αγωνιστεί όλοι οι διαγωνιζόμενοι.

     5. Απαιτήσεις Διοργάνωσης

Ύφος του αγώνα

 • Ατομική εκκίνηση σε όλες τις Ειδικές Διαδρομές
 • Ελάχιστο αριθμός των 3ων Ειδικών Διαδρομών
 • Ελάχιστο χρόνος διαγωνισμού τα 10 λεπτά για τον γρηγορότερο αθλητή στη Γενική Κατάταξη (άθροισμα όλων των Ειδικών Διαδρομών)
 • Ελάχιστος αριθμός 3ών διαφορετικών διαδρομών (πίστες) ανά διοργάνωση
 • Ατομικοί χρόνοι εκκίνησης για κάθε Ειδική Διαδρομή πρέπει να παρέχονται απο τον διοργανωτή.

5.1: Προπόνηση

Πρέπει να παρέχεται χώρος για προπόνηση απο τον διοργανωτή στην εκκίνηση όλων των ειδικών διαδρομών πρίν ξεκινήσει η χρονομέτρηση.

5.2: Τρόπος Εκκίνησης

• Η εκκίνηση εκτελείται σε γκρουπ των 1,2,3, ή 4ων αγωνιζομένων, κάθε 15,20,30,60 δευτερόλεπτα με τη διακριτική ευχέρεια του διοργανωτή και εξαρτάται απο τον αριθμό των συμμετοχών. Ο χρόνος που επιβάλλεται για τις Συνδετικές Διαδρομές επιτρέπει στου αγωνιζόμενους να κινούνται σε μικρά γκρούπ.

• Είναι δυνατόν να εκτελεστεί δοκιμή της αγωνιστικής πίστας τουλάχιστον 24 ώρες πρίν την εκκίνηση του αγώνα.

5.4: Απαιτήσεις Εξοπλισμού

Εξοπλισμός Ασφαλείας

Όλοι οι αναβάτες πρέπει να φορούν κράνος κατά την διάρκεια του αγώνα. Η σωστή εφαρμογή, κατάσταση και καταλληλότητα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αναβάτη. Επιτρέπεται για τις αναβάσεις και τις καταβάσεις να χρησιμοποιείται απλό κράνος crosscountry. Όσοι επιθυμούν να κυνηγήσουν τον χρόνο στις καταβάσεις καλό θα ήταν να έχουν και full face κράνος (μπορείτε να φοράτε το απλό κράνος στις συνδετικές διαδρομές). Κράνος απαιτείται ανα πάσα στιγμή του αγώνα.

Εξοπλισμός Αναβάτη

Κάθε αναβάτης πρέπει να είναι αυτάρκης κατά την διάρκεια όλου του αγώνα. Η προσωπική ευθύνη και η αυτάρκεια αποτελούν μεγάλο μέρος του πνεύματος των αγώνων Enduro και οι αναβάτες ενθαρύνονται να κουβαλούν αρκετό εξοπλισμό για την λειτουργία τους στο ορεινό περιβάλλον. Κάθε αναβάτης πρέπει να θυμάται κάθε στιγμή πως είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για τον εαυτό του αλλά σε περίπτωση που χρειαστεί, να βοηθήσει τον συναθλητή του.

Συνίσταται ιδιαίτερα σε όλους τους αγωνιζόμενους να φέρουν :

 • Κατάλληλο Σακίδιο
 • Αδιάβροχο Τζάκετ
 • Κουβέρτα έκτακτης ανάγκης
 • Σαμπρέλες/Κιτ επιδιόρθωσης
 • Πολυεργαλείο
 • Κιτ πρώτων βοηθειών
 • Χάρτη
 • Τροφή & ισοτονικά
 • Προστασία ματιών (γυαλιά)
 • Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης (παρέχονται απο τον διοργανωτή)

Μόνο έναν σκελετό, μία μπροστινή και πισινή ανάρτηση, και ένα ζευγάρι ρόδες μπορούν να χρησιμοποιηθούνε απο τους αγωνιζόμενους κατά την διάρκεια του αγώνα.

Ο σκελετός, η ανάρτηση και οι ρόδες θα μαρκάρονται ξεχωριστά απο τον διοργανωτή πρίν αρχίσει ο αγώνας.

Όποιος αναβάτης χρειαστεί αλλαγή ρόδας, σκελετού ή πηρουνιού πρέπει να παρουσιάσει το σπασμένο τεμάχιο στην EXPO AREA όπου ο συντονιστής του αγώνα θα εκτιμήσει την ζημιά.

Μόνο με την παρουσία του συντονιστή του αγώνα μπορεί ένας αναβάτης να αντικαταστήσει σκελετό, ανάρτηση ή ρόδα. Μετά την αντικατάσταση ο αναβάτης πρέπει να επιστρέψει στον συντονιστή του αγώνα ώστε να ξαναμαρκαριστούν όλο τα μέρη του ποδηλάτου για την επανείσοδο στον αγώνα.

Ποινή 5 λεπτών θα επιβάλλεται σε κάθε αναβάτη ο οποίος , μετά απο συνεννόηση με τον συντονιστή του αγώνα, θα αντικαταστήσει κάτι απο τα παραπάνω.

Όποιος αναβάτης βρεθεί να αλλάζει μαρκαρισμένα ανταλλακτικά χωρίς την συμβολή του συντονιστή του αγώνα θα αποκλείεται απο τον αγώνα(DSQ).

5.5: Παραβίαση Κανονισμών

Κόψιμο Διαδρομής

Κόβοντας δρόμο στις Ειδικές Διαδρομές με σκοπό την απόκτηση πλεονεκτήματος, μπορεί συγχρόνως να βλάψει το κλίμα και να φέρει το πνεύμα των αγώνων Enduro Mountain Bike σε ανυποληψία.

Για τον λόγο αυτό, οποισδήποτε αναβάτης προσπαθήσει να διαλέξει αγωνιστική γραμμή εκτός της σημαδεμένης πίστας ακυρώνεται άμεσα.

Ο συντονιστής του αγώνα μπορεί να διαλέξει σε ειδικές περιπτώσεις, να εφαρμόσει την χρονική ποινή, και όχι να ακυρώσει αναβάτη ο οποίος έκοψε δρόμο χωρίς πρόθεση. Ωστόσο κάθε αναβάτης που διαλέγει άλλη αγωνιστική διαδρομή θα πρέπει να γνωρίζει το ενδεχόμενο του αποκλεισμού του.

Καθυστέρηση σε Συνδετικές Διαδρομές/ αργοπορία εκκίνησης

Η ατομική χρονομέτρηση θα ξεκινάει για κάθε Ειδική Διαδρομή με τον συγκεκριμένο χρόνο όπως αυτός ορίζεται απο την δημοσιευμένη start list ακόμη και αν ο αναβάτης δεν είναι παρόν.
Αναβάτες οι οποίοι φτάσουν αργοπορημένοι στην εκκίνηση της Ειδικής Διαδρομής πρέπει να ακολουθήσουν τις εντολές του αφέτη και να μπούν στη πίστα μόνο όταν τους επιτραπεί.

Αν κάποιος αναβάτης δεν ακολουθήσει τις εντολές του αφέτη τότε θα επιβάλλεται χρονική ποινή.

Αναβάτης ο οποίος φτάσει στην εκκίνηση Ειδικής Διαδρομής σε περισσότερο απο 30 λεπτά μετά απο την προκαθορισμένη ώρα θα αποκλείεται απο τον αγώνα.

Αντικανονική εξωτερική βοήθεια.

Οι αγωνιζόμενοι ενθαρύνονται να βοηθούν συναθλητές τους κατα την διάρκεια της διαδρομής.

Οποιοσδήποτε αγωνιζόμενος λάβει εξωτερική βοήθεια απο μή αγωνιζόμενο χωρίς πρότερη συμφωνία με τον Συντονιστή του Αγώνα θα αποκλείεται απο τον αγώνα. Αυτό περιλαμβάνει την χρήση εξωτερικής βοήθειας για την μεταφορά εξοπλισμού περί της πίστας ή την διενέργεια επιδιορθώσεων κατα την διάρκεια του αγώνα.

Καταγραφή Παραβίασης Κανονισμών

Ο διοργανωτής του ΕΜ είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των κανονισμών και έχει τον τελικό λόγο.

Ο διοργανωτής μπορεί να ορίσει ‘Flying Marshals’ οι οποίοι θα ταξιδεύεουν μέσα στις διαδρομές με την δική τους ευχαίρια και σε ακαθόριστα σημεία. Αυτοί οι ‘Flying Marshals’ μπορούν να αναφέρουν παραβιάσεις κανονισμών στον διοργανωτή.

Οποιαδήποτε παραβίαση των κανονισμών πρέπει να δηλωθεί 15 λεπτά πρίν τερματίσει και ο τελευταίος αγωνιζόμενος.

     6. Εγγραφές

Για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας πρέπει να μπείτε στην ιστοσελίδα www.enduromediterraneo.com και να συμπληρώσετε την φόρμα εγγραφής στο παρακάτω link : http://enduromediterraneo.com/eggrafes/

Με την εγγραφή σας online και όχι αργότερα απο τις 8:00 μ.μ. την Πέμπτη πρίν το Σαβ/κο του αγώνα το κόστος εγγραφής είναι 30 ευρώ. Μετά απο αυτή την ημερομηνία, η εγγραφή σας θα είναι δυνατή στην reception του αγώνα με το κόστος αυξημένο κατά 5 ευρώ. Η εγγραφή σας θεωρείται έγκυρη μόνο εάν η πληρώμη έγινε επιτυχής. Η πληρωμή του κόστους συμμετοχής θα επιβεβαιώνεται με email στηω ηλεκτρονική διεύθυνση που θα μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας.

Σαν επιπλέον εγγύηση και επιφύλαξη, σας συνιστούμε να έχετε μαζί σας το αποδεικτικό πληρωμής στην διάθεση σας το Σαβ/κο του αγώνα και κατά την διάρκεια της εγγραφής σας στη reception του αγώνα.

Όσοι εγγράφουν τρίτους, πράττουν ώς εκπρόσωποι και επι τούτου αναλαμβάνουν ευθύνη, αποδέχονται την άδεια για την αντιμέτωπιση των προσωπικών στοιχείων. Οι εκπρόσωποι απαλλάσσουν την Enduro Mediterraneo απο αυτό το βάρος και θα λειτουργούν σαν εγγυητές προς την Enduro Mediterraneo για θέματα που αφορούν ευθύνη, παράπονα, ή επακόλουθη νομική δράση κατά της Enduro Mediterraneo από την πλευρά του εξουσιοδοτούντος.

Όσοι δηλώνουν ατομικά είναι υπεύθυνοι για τον εαυτό τους και όσων δηλώνονται απο εκείνους και αφορούν στο δικαίωμα συμμετοχής και τις συνέπειες του, απαλλάσει μόνιμα τους διοργανωτές του event , τους χορηγούς, τους φορείς, την Enduro Mediterraneo και όλους όσους με κάποιο τρόπο σχετίζονται με το event αυτό, απο οποιαδήποτε ευθύνη, παράπονο, αγωγές και αξιώσεις αποζημίωσης εναντίον τους, ως αποτέλεσμα των ζημιών που με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με τη συμμετοχή στην εκδήλωση.

     7. Πολιτική Anti-Doping

Οι διοργανωτές του Enduro Mediterraneo θα σεβαστούν και θα βοηθήσουν σε οποιαδήποτε έλεγχο anti-doping προβεί η Εθνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας (σε  events της ομοσπονδία).

Οποισδήποτε αγωνιζόμενος λάβει μέρος σε ένα event της EM πρέπει να ακολουθήσει τις διαδικασίες anti-doping οι οποίες ενδέχεται να ζητηθούν απο τον διοργανωτή του Enduro Mediterraneo.

Με το ενδιαφέρον να κρατηθεί το  enduro mountain bike καθαρό απο την αρχή και για να αποφευχθεί να δυσφημιστεί η φήμη των αγώνων enduro mountain bike, κανένας διαγωνιζόμενος ανεξαρτήτου είδους ποδηλασίας, ο οποίος έχει βρεθεί ένοχος απο δικαστήριο ή κανονιστικό όργανο, για την χρήση ή ανάμειξη με απαγορευμένες, αναβολικές ουσίες δεν θα του επιτραπεί η συμμετοχή σε κανένα event της Enduro Mediterraneo.

Σε οποισδήποτε ποδηλάτη απαγορευτεί η συμμετοχή  σε οποιαδήποτε διοργάνωση της Enduro Mediterraneo δυνάμει της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να προσφύγει στο Συμβούλιο της EM για την εξαίρεση από τον κανόνα αυτό και σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο της EM δύναται κατά την απόλυτη κρίση της χορηγήσει τέτοια απαλλαγή. Ωστόσο, προς το συμφέρον της διαφάνειας προς το άθλημα των αγώνων enduro mountain bike, το Διοικητικό Συμβούλιο της EM διατηρούμε το δικαίωμα να κρατήσουμε μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής σε λήψη φαρμάκων στην ποδηλασία και θα κοινοποιήσουμε κάθε απόφαση επί της προσφυγής αυτής δημόσια.

     8. Η διαδρομές

• Οι διαδρομές του Enduro Meditteraneo πρέπει να είναι κυρίως χωμάτινες με έμφαση στα τεχνικά στοιχεία του mountain bike. Μπορεί να περιέχουν κομμάτια τα οποία είναι στενά και εκτεθειμένα, βράχια, στενά περάσματα, απότομες ανηφόρες και κατηφόρες, και δεν είναι γενικά κατάλληλο για αρχάριους ή πρωτοεμφανιζόμενους ποδηλάτες.
• Η διαδρομές είναι μαρκαρισμένες με σημάδια και μερικές ευθείες θα είναι οριοθετημένες με ταινίες σήμανσης. Άν κάποιος αναβάτης κόψει δρόμο, ακόμη και ακούσια, ενδέχεται να του επιβληθεί αποκλεισμός.
• Σε περίπτωση που ένας διαγωνιζόμενος βρεθεί εκτός διαδρομής παραβιάζοντας την ταινία σήμανσης, θα πρέπει να επανέλθει στην πίστα απο το σημείο απο το οποίο έγινε η έξοδος του, αποκαθιστώντας την ταινία σήμανσης. Αν δεν το κάνει αυτό απειλείται με αποκλεισμό.
• Οι διοργανωτές πρέπει να φροντίσουν ώστε οι Ειδικές Διαδρομές να είναι εντελώς και οριστικά σηματοδοτημένες, συμπεριλαμβανομένων των σημάνσεων IPS-FPS (Αρχή των Special Stages & τερματισμός των Special Stages) τουλάχιστον 24 ώρες πρίν την εκκίνηση του αγώνα ώστε οι ποδηλάτες να έχουν την δυνατότητα αναγνωριστικής προσπάθειας και ελεύθερης προπόνησης.
• Απαγορεύται απο τους διαγωνιζόμενους να προβούν σε οποιαδήποτε μετατροπή στην διαδρομές κατά την διάρκεια του event. Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να διαμορφώσει τις διαδρομές χωρίς ειδοποίηση σε περίπτωση επείγοντως όπως καιρικές συνθήκες ή για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της διάρκεια της διοργάνωσης.
• Οι διοργανωτές πρέπει να διασφαλίσουν έναν προπομπό ο οποίος θα εκκινήσει 5 λεπτά πρίν την εκκίνηση του πρώτου διαγωνιζόμενου και έναν 5 λεπτά αφού αναχωρήσει και ο τελευταίος αγωνιζόμενος κατα την διάρκεια των ειδικών διαδρομών.
•  Απαγορεύεται οι αγωνιζόμενοι να μεταφέρονται, να ωθούνται ή να έλκονται με μεταφορικά μέσο.

     9. Γραμμή Εκκίνησης-Τερματισμού – Time Control (C.O.)

• Η γραμμή εκκίνησης συμπίπτει με την γραμμή τερματισμού και υποδηλώνεται απο 2 κίτρινες σημαίες. Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να διασχίσει την γραμμή εκκίνησης σύμφωνα με τον επίσημο χρόνο και το ατομικό του χρονοδιάγραμμα. Ο διαγωνιζόμενος που θα εκτελέσει διέλευση είτε αργοπορημένα είτε πρόωρα θα λαμβάνει την ανάλογη ποινή.
• Τα TIME CONTROLS (C.O.) βρίσκονται στο τέλος των ζωνών αναχώρησης, στην εκκίνηση κάθε ειδικής διαδρομής ή σε ενδιάμεσο σημείο που θα επιλέξει ο διοργανωτής. Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να δηλώσουν παρόντες σε κάθε Time Control. Ο διοργανωτής μπορεί να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα και τις διαδρομές αμέσως πρίν τον αγώνα ή πρίν τα Time Control σε συννενόηση με την  εκκίνησεις (κίτρινες σημαίες) και την γραμματεία του αγώνα.

Σηματοδότηση των Time Control – Τα Time Controls πρέπει να σηματοδοτούνται από 2 κίτρινες σημαίες οι οποίες λειτουργούν σαν γραμμές εκκίνησης και τερματισμού.

Διαδικασία στα Time Controls – Η θέση του επίσημου χρονομέτρη πρέπει να είναι στην γραμμή ανάμεσα στις δύο κίτρινες σημαίες, και ένα ρολόι συγχρονισμένο με την επίσημη ώρα του αγώνα πρέπει να είναι στη θέση αυτή. Το Time Control δεν δίνει ποινή σε όσουν φθάσουν νωρίς αλλά μόνο σε όσους έρθουν καθυστερημένα. Ο χρονομέτρης πρέπει να είναι παρόν σε κάθε Time Control και πρέπει να συντάσσει μια control list με χρονολογική σειρά με τον αριθμό όλων των διαγωνιζομένων που περνούν την γραμμή καθώς και τον χρόνο τους εκφρασμένο σε ώρες και λεπτά. Σε περίπτωση διένεξης η control list αποτελεί απόδεικτικό στοιχείο.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΑ TIME CONTROLS

Στούς διαγωνιζόμενους τους οποίους δεν σέβονται τον χρόνο που τους επιβάλλεται στα time controls θα επιβάλλεται ποινή 60 δευτερολέπτων για κάθε απόκλιση απο τον θεωρητικό χρόνο έστω και του ενός δευτερολέπτου.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΙΝΩΝ:

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΑΓΩΝΙΖΩΜΕΝΟΣ ΔΙΑΣΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ TIME CONTROL ΠΟΙΝΗ
11.00.00 Η ΩΡΑ 11.01.01 (καθυστέρηση) 1 ΛΕΠΤΟ (60 δευτερόλεπτα)
12.00.00 Η ΩΡΑ 11.59.59 (νωρίς) 1 ΛΕΠΤΟ (60 δευτερόλεπτα)

Οι χρονικές ποινές θα προστίθενται στον συνολικό αγωνιστικό χρόνο κατά την διάρκεια των ειδικών διαδρομών. Ακόμη, οι κριτές θα αποφασίζουν για την μέγιστη χρονική καθυστέρηση στον θεωρητικό χρόνο στο Time Control ο οποίος θα προβάλλεται στον πίνακα πρίν τον αγώνα, μετά από τον οποίο ο αγωνιζόμενος θα αποκλείεται από τον αγώνα. H γραμμή εκκίνησης/τερματισμού θα τοποθετηθεί εντός της paddock area…

 

Contact Form Powered By : XYZScripts.com